Tổng quanGần đó

Watanabe Junichi Museum of Literature

4,2/5
Chia sẻ đến
Công Trình Kiến Trúc Của Kiến Trúc Sư Nổi TiếngSảnh Triển LãmViện Bảo Tàng
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 3-CN),từ (09:30-17:30)
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
6-414 Minami 12-jo Nishi, Chuo, Sapporo 064-0912, HokkaidoBản đồ

Gần Đó