Tổng quanGần đó

Mt. Moiwa Peak Observatory

4,5/5
Chia sẻ đến
25 người thích
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
Fushimi 5-3-7, Chuo-ku, Sapporo CityBản đồ

Gần Đó