Tổng quanGần đó

Takino Suzuran Hillside Park

4,3/5
Chia sẻ đến
10 người thích
Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 09:00-16:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
247 Takino, Minami, Sapporo 005-0862, HokkaidoBản đồ

Gần Đó