Tổng quanGần đó

Sapporo City Maruyama Zoo

4,3/5
Chia sẻ đến
13 người thích
Đóng cửa vào (Th 2-Th 3, Th 5-CN),từ (09:30-16:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:3-4 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
Miyagaoka 3 Banchi 1, Chuo-ku, Sapporo 064-0959, HokkaidoBản đồ

Gần Đó