Tổng quanGần đó

Sapporo Beer Garden

4,4/5
Chia sẻ đến
18 người thích
Đang mở cửa Mở cửa từ 11:30-21:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
9-2-10, Kita 7 Johigashi, Higashi-ku, SapporoBản đồ

Gần Đó