>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ Portland đi Los Angeles

 • Sân bay quốc tế Portland

  Sân bay quốc tế Los Angeles

  -|

  7.867.890₫

 • Sân bay quốc tế Portland

  Sân bay quốc tế Los Angeles

  -|

  10.365.417₫

 • Sân bay quốc tế Portland

  Sân bay quốc tế Los Angeles

  -

  10.686.137₫

 • Sân bay quốc tế Portland

  Sân bay quốc tế Los Angeles

  -

  8.546.863₫

 • Sân bay quốc tế Portland

  Sân bay quốc tế Los Angeles

  -

  9.427.138₫

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

Lịch bay từ Portland đi Los Angeles: Lịch bay từ Portland đi Los Angeles

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

AS1502

05:00

PDX

07:25

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

CX7481

05:20

PDX

07:45

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS---T--Tìm kiếm

AS576

05:30

PDX

07:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

AS502

06:00

PDX

08:29

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS-----STìm kiếm

AA6056

06:43

PDX

09:18

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-----F-Tìm kiếm

AM4259

06:44

PDX

09:05

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

9W7768

06:45

PDX

09:10

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-MTWTFSTìm kiếm

CX7971

07:15

PDX

09:40

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-----F-Tìm kiếm

AS554

07:25

PDX

09:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

AA6071

08:00

PDX

10:27

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS356

08:25

PDX

10:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS358

08:35

PDX

11:04

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles--T----Tìm kiếm

AS2910

09:00

PDX

11:25

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AM4680

09:04

PDX

11:29

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSM-WT-STìm kiếm

AF3728

09:10

PDX

11:21

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS------Tìm kiếm

AM3958

09:20

PDX

11:50

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AM4814

09:29

PDX

11:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

9W7767

09:40

PDX

11:59

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

DL1812

09:50

PDX

12:08

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWT-STìm kiếm

AM4624

10:44

PDX

12:56

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS350

10:45

PDX

13:14

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

AS518

10:50

PDX

13:15

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS--W---Tìm kiếm

AF8589

10:52

PDX

13:13

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

AS1498

11:00

PDX

13:30

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS568

11:30

PDX

14:00

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTF-Tìm kiếm

AY4219

11:32

PDX

14:04

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-M-W--STìm kiếm

AA6011

11:50

PDX

14:23

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS1613

11:55

PDX

14:24

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles---W---Tìm kiếm

AS1798

12:00

PDX

14:25

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

AM4727

12:15

PDX

14:37

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSM-WT-STìm kiếm

AM3370

12:25

PDX

14:40

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles----T--Tìm kiếm

AA6041

12:38

PDX

14:57

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

9W7542

12:55

PDX

15:08

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

DL1140

13:10

PDX

15:30

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

DL1261

13:20

PDX

15:34

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS1605

13:25

PDX

15:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm

AS1602

13:30

PDX

16:00

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles--T----Tìm kiếm

AM8370

13:35

PDX

15:52

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS1413

14:10

PDX

16:34

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

AS1355

14:25

PDX

16:50

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS1209

14:30

PDX

16:55

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles---W---Tìm kiếm

AS584

14:45

PDX

17:09

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-----F-Tìm kiếm

AS1637

15:30

PDX

18:00

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

AS684

15:45

PDX

18:05

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles--T----Tìm kiếm

AS1611

16:00

PDX

18:20

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles--TW-FSTìm kiếm

9W7769

16:18

PDX

18:30

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTF-Tìm kiếm

AM3825

16:45

PDX

19:01

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS----F-Tìm kiếm

DL1301

17:00

PDX

19:16

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

AS1734

17:15

PDX

19:33

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-M-----Tìm kiếm

AS1540

17:25

PDX

19:50

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS------Tìm kiếm

AA3055

17:30

PDX

20:05

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

CX7973

17:45

PDX

20:10

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesS------Tìm kiếm

AM4706

17:53

PDX

20:15

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWT-STìm kiếm

AM3914

17:57

PDX

20:12

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles-------Tìm kiếm

DL1189

17:59

PDX

20:13

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

CZ1744

18:09

PDX

20:39

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles----T--Tìm kiếm

9W7838

18:15

PDX

20:29

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTF-Tìm kiếm

DL1774

18:30

PDX

20:45

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

AM5388

18:48

PDX

21:20

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los AngelesSMTWTFSTìm kiếm

AS550

18:50

PDX

21:17

LAX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles------STìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  1.344,408 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đến Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 2 giờ 24 phút để bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX)?

  Mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 5.738.851₫ trong tháng năm, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 5.738.851₫ trong tháng năm. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Los Angeles trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Los Angeles, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố Los Angeles bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Los Angeles đến trung tâm là khoảng 19 km, khoảng 30 phút đi taxi.
  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Ontario đến trung tâm là khoảng 59 km, khoảng 1 giờ 10 phút đi taxi.
 • Sân bay nào gần Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) nhất?

  Sân bay gần Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) nhất là Hawthorne. Khoảng cách là khoảng 7 km.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  4.466.204₫
  Portland(PDX) ⇒ Los AngelesLAX
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  8.997.236₫
  Portland(PDX) ⇒ Los AngelesLAX
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX)?

  Alaska Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 2224 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Portland đi Los Angelescủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Los Angeles khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.