https://vn.trip.com/moments/detail/barcelona-381-17058375/
https://ak-d.tripcdn.com/images/a203sa133wr4gin1sC974.jpg
LH Riyan

Barcelona Trip, Spain

Barcelona, Spain. One of the best tour Place in Europe. because not only beauty also whether and low cost. i stayed here two days and visited some places and i achieved knowledge but i felt it’s not enough for me. i need more times to stay. well, i travelled from italy to Barcelona. #Barcelona, Spain. #spain #spaintravel #italy #venice #barcelonaspain
Đăng ngày: 7 tháng 2, 2023
Predrag Patrick S.
AYUMI.G
B.Me
Mrs.Mizah
13 người thích điều này
Gửi bài viết
13
Được Nhắc Đến Trong Bài Đăng Này

Barcelona

19237 địa điểm tham quan | 432 bài viết
Tây Ban Nha
Xem
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
Barcelona City
Nhà thờ chính tòa Barcelona
Barcelona City
barcelona
barcelonaspain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a24f4215eg5aj4ow6204.jpgBeckyyR
Barcelona
poi-tag-icon
Barcelona
Barcelona
barcelona
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26f4215cn3cpo00E3EB.jpgPolina Vazyllo
An afternoon in Barcelona
poi-tag-icon
Barcelona
An afternoon in Barcelona
barcelona
barcelonatravel
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21b42347vk73phs7F0A.jpgEvitta
A little patio with a big exhibition
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
A little patio with a big exhibition
bucketlistreboot
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
A historical education institution
University of Barcelona
A historical education institution
spain
spaintravel
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Barcelona’s largest museum
National Art Museum of Catalonia
Barcelona’s largest museum
bucketlistreboot
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
A Spanish little town within Barcelona
Poble Espanyol
A Spanish little town within Barcelona
bucketlistreboot
barcelona
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Barcelona Opera Theatre+tip for cheap tickets
Gran Teatre del Liceu
Barcelona Opera Theatre+tip for cheap tickets
liceunder35
bucketlistreboot
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Gaudi’s Park Guell
Park Güell
Gaudi’s Park Guell
solotravel
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26612000avh4uswDD80.jpgpoohwubear
Marvel at Sagrada Familia
Vương cung thánh đường Sagrada Família
Marvel at Sagrada Familia
solotravel
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26612000avh4uswDD80.jpgpoohwubear
Instagrammable night view mari magnum of Barcelona
Port of Barcelona
Park Güell, Barcelona Summary
Park Güell