https://vn.trip.com/moments/detail/barcelona-381-15051048
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2724215c380zc68F992.jpg
Mal’s Ingrata

The most Famous Market In Barcelona Spain 🥰

it was Nice and fun to visit This market you can taste thier Famous Jamón Ibérico “iberian ham” alot of choices they have. i enjoyed My trip In Barcelona such a lovely and Amazing place. #tripblazers #bucketlistreboot #MyTripVlog #barcelona #barcelonatravel #ham #mercatdelaboqueria
Điểm tham quan

Mercat de la Boqueria

4.5/5238 đánh giá
Barcelona
Xem

Barcelona

20495 địa điểm tham quan | 410 bài viết
Tây Ban Nha
Xem
Đăng ngày: 28 tháng 9, 2022
Richelle IG richelle_lambert
Rabi
Evitta
Mihai Cosmin
8 người thích điều này
7 Bình luận
Richelle IG richelle_lambert
Richelle IG richelle_lambert
Amazing food options there
Rabi
Rabi
wow😍
Xem thêm
Gửi bài viết
8
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
Mercado de La Boqueria
Mercat de la Boqueria
Mercado de La Boqueria
CelebrateWithTrip
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a23k22348zufj3eoE8A4.jpgMaxBurger
Fascinating Market in Barcelona
Mercat de la Boqueria
Fascinating Market in Barcelona
market
barcelona
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a23t4224pmfhm5eoEF87.jpgGreetings
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80khk114yovsx4owBC85.jpgLittle_Liujinger
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80512000000rpj27CD27.jpgTequila
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z8070a0000004wvdz0956.jpgCaitlin_Zhu
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z85v120009upchmh7502.jpgzhenmeiqu
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/fd/headphoto/g5/M07/D4/35/CggYsVboFeeAKSd3ABYann6tpcU208.jpgkarenluna
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/fd/headphoto/g5/M04/F5/D0/CggYr1btgI-AVxp6AAIfreLtRLY718.jpgcarina
Các đề xuất
Mercat de la Boqueria
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80r15000000xbst0F8B2.jpgguoxiaotao
A fortress at the top of Montjuic
Parc de Montjuic
A fortress at the top of Montjuic
bucketlistreboot
tripblazers
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
An afternoon in Barcelona
Barcelona
An afternoon in Barcelona
barcelona
barcelonatravel
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21b42347vk73phs7F0A.jpgEvitta
Vitamin Sea 🥰
Barceloneta Beach
Vitamin Sea 🥰
tripblazers
bucketlistreboot
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2724215c380zc68F992.jpgMal’s Ingrata