VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

China Eastern Airlines

Frequently Asked Questions

How frequent does China Eastern Airlines fly its top route?

The top route for China Eastern Airlines has a total of 15 flights per day. Đi từ Thượng Hải đến Hồng Kông with China Eastern Airlines!

Is there any luggage allowance?

China Eastern Airlines usually provides 0~1 baggage allowances for economy class customer. This information can vary depending on the flight you have purchased, so please check your itinerary.

Các thành phố khởi hành nổi tiếng China Eastern Airlines

Sài Gòn Hà Nội Đà Nẵng Thượng Hải Nam Ninh Côn Minh Bắc Kinh Quảng Châu

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí.(As ticket fares can change frequently, these advertised prices are for reference only. The actual prices will be shown at time of booking.)

Các thành phố đến nổi tiếng China Eastern Airlines

Thượng Hải Sài Gòn Nam Ninh Côn Minh Lệ Giang Bắc Kinh Jeju Quảng Châu

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí.(As ticket fares can change frequently, these advertised prices are for reference only. The actual prices will be shown at time of booking.)

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ