https://youimg1.tripcdn.com/target/0101f1200096k5n9hC404_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/350s1e000001fd8t16884_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
Xem tất cả 62 ảnh
Tuyên Hán
Syarat Masuk yang Ketat
Xem Bản Đồ Hoạt Động

Hướng Dẫn Du Lịch Tuyên Hán

Tuyên Hán là một thành phố nằm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tại đây có nhiều điểm tham quan được ưa chuộng, trong đó có Hundred Mile Gap, Guanyin Mountain Forest Park, Xiangshan Park, khiến nơi đây trở thành một điểm đến khó có thể bỏ qua.
Ẩn bớt
  • Âm U 24 - 34℃

Trải Nghiệm Tuyên Hán

Nên Làm Gì
Đang tìm những điều thú vị để trải nghiệm ở Tuyên Hán? Chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật về mọi thứ, từ các danh lam thắng cảnh không thể bỏ qua cho đến những nơi người địa phương hay đến chơi.
Thêm
Hundred Mile Gap
4.8/51,202 đánh giá
Dazhou Phoenix Mountain
Thành phố gần đó
4.4/5257 đánh giá
Guanyin Mountain Forest Park
4.5/580 đánh giá
Yuehu Kuanghuangu Amusement Park
Thành phố gần đó
Butterfly Valley, Dragon Lake
Thành phố gần đó
People's Park
Thành phố gần đó
4.1/5120 đánh giá
Zhang'aiping Former Residence
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Xiangshan Park
4.5/528 đánh giá
Baili Gorge Panlong Cave
4.3/516 đánh giá
Lotus Lake
Thành phố gần đó
4.0/579 đánh giá
Xuanhanxian Echeng Zhuhai Park
Longzhua Tower Sceneic Area
Thành phố gần đó
4.2/542 đánh giá
Điểm Lưu Trú Chất Lượng
Khám phá nơi lưu trú phổ biến nhất ở Tuyên Hán cùng với những đề xuất từ các du khách khác và những ưu đãi đặc biệt của khách sạn.
Thêm
Junlin Hotel
4.7/5720 đánh giá
Diewu Qingchun Hotel
4.6/5335 đánh giá
Ibis Hotel (Xuanhan)
4.7/5196 đánh giá
Yinlian Hotel
3.8/545 đánh giá
lelts New School hotel
4.4/524 đánh giá
Country Resort Hotel
5.0/54 đánh giá
Zilaifu Resort Hotel
3.4/512 đánh giá
Jincheng Hotel
4.2/5131 đánh giá

Khám Phá Tuyên Hán Chân Thực Với Thổ Địa

Đăng bài
https://youimg1.tripcdn.com/target/1A0q15000000xjiiq59DC.jpg
Explore the Bashan Grand Canyon in Sichuan, walk through the quiet fish spring valley, and come to the Yuquan family. From here, there is a step of 800 meters vertical climbing to climb, although it is not easy, but it will be seen on the cliff when it is halfway up the mountain. The transparent glass path between the cliffs is thrilling and suitable for taking beautiful photos, and the little friends are playing. Continue to stroll along the plank road hanging over the cliff. The mountains and deep valleys of Daba Mountain are all in sight. Although the walking distance is long, you will not feel too tired when you are accompanied by beautiful scenery.
https://ak-d.tripcdn.com/images/fd/headphoto/g3/M02/42/B9/CggYG1au6NaAFVynAACxa6dZK_U559.jpg
Rusted_Sword
https://youimg1.tripcdn.com/target/1A0j15000000xhqk8A03D.jpg
I know that there are many beautiful scenery in Sichuan, but I still know the Bashan Grand Canyon for the first time. Located in the Bashan Grand Canyon of Xuanhan County in northeastern Sichuan Province, it is a 4A-level tourist scenic spot and a national geological park. Approaching the Taoxi Valley scenic spot in the Grand Canyon, along the fish spring river, the narrow V-shaped valley has beautiful scenery, stream water, good ecology, good air, negative oxygen ion burst table, all the way to see several wild Doll fish. I have been walking to the easel ditch all the way, 10 kilometers away, although it is very tired, but there is such a beautiful scenery, it is worth it!
https://ak-d.tripcdn.com/images/fd/headphoto/g3/M02/42/B9/CggYG1au6NaAFVynAACxa6dZK_U559.jpg
Rusted_Sword
https://youimg1.tripcdn.com/target/1A0914000000x21825C80.jpg
For a Sichuanese, there is nothing better than the emotion of the mountains. Sichuan ranks more than half of all the extreme alpine rankings in the world. Less than a hundred kilometers out of the Chengdu Plain, there are many mountains and mountains. People admire the mountains and prefer to explore the mountains. This time I came to the Bashan Grand Canyon to explore. In addition to the different humanities and styles of Daba Mountain, I also discovered the beauty of the world while challenging myself.
https://ak-d.tripcdn.com/images/1h66u1200099pxz5y448B.jpg
TSKN
https://youimg1.tripcdn.com/target/1A0614000000wzrcv1A0E.jpg
In the depths of the mountains of Sichuan, between the valleys of the mountains and mountains, the Taoxi Valley is undoubtedly the most gentle place in this millennium. Along the fish spring river, you can go up the river, and you will feel the coolness of the waterfalls in the waterfalls, and you will relive the refreshment that nature has endowed in the shade. Explore the first stop of the Bashan Grand Canyon, and walk in this quiet place all the way, the vine valley, the fish spring hole, the small stone pool, the easel ditch... The eye moves with the scene, and the scenery moves by the water. The longer you stay in Taoxi Valley, the more beautiful scenery you will find.
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80912000000sdfl8D690.jpg
Hmily_Song
https://youimg1.tripcdn.com/target/1A0l14000000wt61qC3CF.jpg
Before entering the canyon scenic spot, it was attracted by this large purple flower sea. An old house was shaded by flowers, which was a peaceful and peaceful picture. If you don't come here personally, it's hard to imagine that the scenery in Bashan will be so beautiful!
https://ak-d.tripcdn.com/images/1h66u1200099pxz5y448B.jpg
TSKN
Thêm

Thành Phố Được Đề Xuất Khác

Hàng Châu
Thượng Hải
Thành Đô
Hạ Môn