https://youimg1.tripcdn.com/target/ww0n1f000001gnrlr3F97_D_1180_558.png
https://youimg1.tripcdn.com/target/ww0n1f000001gnrlr3F97_D_1180_558.png?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/ww031f000001gsvzb462E_D_1180_558.png?proc=source%2ftrip
Xem tất cả 14 ảnh
Paul
Syarat Masuk yang Sederhana
Xem Bản Đồ Hoạt Động

Trải Nghiệm Paul

Nên Làm Gì
Đang tìm những điều thú vị để trải nghiệm ở Paul? Chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật về mọi thứ, từ các danh lam thắng cảnh không thể bỏ qua cho đến những nơi người địa phương hay đến chơi.
Thêm
Cova - Krater
Chưa ai bình luận
Paul Tal
Chưa ai bình luận
Praia da Laginha
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Haliotis
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Dive-Tribe
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Zoom Zoom Mindelo
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Cabo Verde Fishing Center
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Art D’Cretcheu
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Positivos
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Torre de Belem
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Cemitério do Mindelo
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận
Monte Verde
Thành phố gần đó
Chưa ai bình luận

Thành Phố Được Đề Xuất Khác

Praia
Veneza
Sao Filipe
Mosteiros