https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/syracuse/rosamond-gifford-zoo-58266873/
Tổng quanGần đó

Rosamond Gifford Zoo

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 10:00-16:30
Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1 Conservation Pl, Syracuse, NY 13204, USABản đồ

Gần Đó