https://vn.trip.com/moments/detail/barcelona-381-16648266/
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26g223488m6wkrk8899.jpg
Seow

Coral bay resort pangkor

Coral bay resort Pangkor is a 3 star resort in Pangkor.room is very big and clean,air conditioning is cool.Check in is fast but the staff’s services is a bit slow.take about 20 minutes send the luggage.

Pangkor

122 địa điểm tham quan | 75 bài đăng
Malaysia
Xem
Đăng ngày: 29 tháng 1, 2023
shi ai
Bei Bei 226
aafiyah
Seow
4 người thích điều này
3 Bình luận
Paullyr78
Paullyr78
Wish to drop there sometimes
Living Angel
Living Angel
Wowiw
Xem thêm
Gửi bài viết
4
Các Khoảnh Khắc Liên Quan