>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ Portland đi San Francisco

  Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

  Lịch bay từ Portland đi San Francisco: Lịch bay từ Portland đi San Francisco

  Thông tin chuyến bay
  Khởi hành
  Đến
  Tuyến bayLịch trình hàng tuần

  AS1416

  05:35

  PDX

  07:20

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco------STìm kiếm

  UA392

  06:00

  PDX

  07:50

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSM-W--STìm kiếm

  AA7509

  07:25

  PDX

  09:17

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-MT----Tìm kiếm

  AS1266

  07:30

  PDX

  09:20

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco--T----Tìm kiếm

  CX7485

  07:40

  PDX

  09:30

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco------STìm kiếm

  AS1372

  08:00

  PDX

  09:50

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco--T----Tìm kiếm

  NH7325

  09:10

  PDX

  11:05

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-----F-Tìm kiếm

  LH9235

  09:36

  PDX

  11:31

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-MT----Tìm kiếm

  CA7297

  09:40

  PDX

  11:35

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  UA353

  09:50

  PDX

  11:45

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AS3308

  10:00

  PDX

  11:55

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco------STìm kiếm

  AS1430

  10:15

  PDX

  12:07

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS------Tìm kiếm

  UA2348

  10:20

  PDX

  12:05

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSM-WTFSTìm kiếm

  BA2842

  10:42

  PDX

  12:29

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----TFSTìm kiếm

  AA6863

  11:00

  PDX

  12:52

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AA7533

  11:35

  PDX

  13:25

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AS391

  11:50

  PDX

  13:42

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco--T----Tìm kiếm

  AA7540

  11:55

  PDX

  13:45

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWT--Tìm kiếm

  LH9125

  11:59

  PDX

  13:54

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AS1192

  12:10

  PDX

  14:00

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  AY2508

  12:45

  PDX

  14:35

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  AS1806

  12:55

  PDX

  14:50

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTF-Tìm kiếm

  CM2412

  13:22

  PDX

  15:12

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS------Tìm kiếm

  UA569

  13:25

  PDX

  15:13

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  NZ9355

  13:29

  PDX

  15:19

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS------Tìm kiếm

  AS1989

  13:30

  PDX

  15:22

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AS1282

  13:35

  PDX

  15:25

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco--T----Tìm kiếm

  AS1408

  13:45

  PDX

  15:34

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  NZ9356

  14:13

  PDX

  16:03

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS--WTFSTìm kiếm

  CM1419

  14:15

  PDX

  16:05

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-M-----Tìm kiếm

  AS932

  14:20

  PDX

  16:15

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWT-STìm kiếm

  CM2410

  14:25

  PDX

  16:15

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  CM2415

  15:09

  PDX

  16:55

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  AS1808

  15:15

  PDX

  17:10

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AS1814

  15:20

  PDX

  17:09

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco--T----Tìm kiếm

  AY2506

  15:35

  PDX

  17:20

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTF-Tìm kiếm

  AS1434

  15:40

  PDX

  17:30

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-----F-Tìm kiếm

  CM2413

  16:00

  PDX

  17:55

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-----F-Tìm kiếm

  LH9167

  16:10

  PDX

  18:00

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-M-----Tìm kiếm

  AS1414

  16:15

  PDX

  18:00

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco----T--Tìm kiếm

  AA7480

  16:40

  PDX

  18:25

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AA6839

  16:55

  PDX

  18:48

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AS1315

  17:20

  PDX

  19:10

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-------Tìm kiếm

  CM2414

  17:52

  PDX

  19:40

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS------Tìm kiếm

  AS726

  18:10

  PDX

  19:55

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AA6974

  18:30

  PDX

  20:23

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AS1802

  18:35

  PDX

  20:24

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AS1816

  18:50

  PDX

  20:40

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-------Tìm kiếm

  AV2125

  18:55

  PDX

  20:45

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS-T--FSTìm kiếm

  AS264

  19:35

  PDX

  21:29

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-M-----Tìm kiếm

  AS1227

  19:45

  PDX

  21:39

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-------Tìm kiếm

  AS1424

  19:55

  PDX

  21:48

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-------Tìm kiếm

  CM2411

  20:05

  PDX

  21:55

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMT---STìm kiếm

  AA6842

  20:10

  PDX

  22:03

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco---W---Tìm kiếm

  AS454

  20:20

  PDX

  22:09

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm

  AS1889

  20:30

  PDX

  22:24

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoS------Tìm kiếm

  SQ1282

  20:55

  PDX

  22:40

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMT--FSTìm kiếm

  AA7015

  21:05

  PDX

  22:59

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-----F-Tìm kiếm

  AS582

  21:30

  PDX

  23:19

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco-------Tìm kiếm

  AS2326

  21:59

  PDX

  23:44

  SFO

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San FranciscoSMTWTFSTìm kiếm
  Show less

  Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco

  Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
  • Khoảng cách bay

   887,797 km
  • Bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đến Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) mất bao lâu?

   Tốn khoảng 1 giờ 47 phút để bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO).
  • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)?

   Mỗi ngày có khoảng 11 chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO).
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) rẻ nhất?

   Giá vé khoảng 4.739.158₫ trong tháng năm, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đắt nhất?

   Đường bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 4.739.158₫ trong tháng năm. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
  • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế Portland đến Sân bay quốc tế San Francisco sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) vào 05:44 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 07:36.
  • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế Portland đến Sân bay quốc tế San Francisco sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) vào 20:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 22:18.
  • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến San Francisco trong thời gian COVID19 không?

   Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi San Francisco, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
  • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

   Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
  • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố San Francisco bằng phương tiện gì?

   • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế San Francisco đến trung tâm là khoảng 17 km, khoảng 30 phút đi taxi.
  • Sân bay nào gần Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) nhất?

   Sân bay gần Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) nhất là Sân bay quốc tế Oakland. Khoảng cách là khoảng 18 km.
  • Giá vé một chiều rẻ nhất

   4.275.137₫
   Portland(PDX) ⇒ San FranciscoSFO
  • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

   7.557.405₫
   Portland(PDX) ⇒ San FranciscoSFO
  • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)?

   Alaska Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 1565 chuyến bay mỗi tháng.
  • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco?

   Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

   • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
   • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
   • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
   • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
   • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
   • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

  • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Portland đi San Franciscocủa bạn

   Vé từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế San Francisco khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.