>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ Mumbai đi New Delhi

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  3.963.126₫

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  3.980.357₫

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  4.035.496₫

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  4.104.420₫

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  4.128.543₫

 • Sân bay Chhatrapati Shivaji

  Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  -|

  4.142.328₫

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

Lịch bay từ Mumbai đi New Delhi: Lịch bay từ Mumbai đi New Delhi

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

G82508

00:05

BOM

02:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

6E6489

00:25

BOM

02:40

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

G8346

01:05

BOM

03:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS-T--F-Tìm kiếm

6E154

02:00

BOM

04:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W339

03:00

BOM

04:55

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E9914

05:00

BOM

07:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

9W357

05:10

BOM

07:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi------STìm kiếm

9W762

06:00

BOM

08:20

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E3612

06:05

BOM

08:20

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi---W---Tìm kiếm

6E2224

06:30

BOM

09:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W301

06:45

BOM

09:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI864

07:00

BOM

09:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI635

07:05

BOM

11:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W346

07:30

BOM

09:30

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E964

07:50

BOM

10:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

9W333

07:55

BOM

10:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI806

08:00

BOM

10:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E5336

08:25

BOM

10:45

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

9W355

08:30

BOM

10:50

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E2216

08:40

BOM

11:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

UK970

08:45

BOM

11:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS-----STìm kiếm

AI866

09:00

BOM

11:30

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-----F-Tìm kiếm

6E5126

09:30

BOM

11:50

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi--T----Tìm kiếm

6E6126

09:35

BOM

11:45

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W331

09:50

BOM

12:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

G8319

09:55

BOM

12:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI809

10:00

BOM

12:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E298

10:50

BOM

13:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W307

11:00

BOM

13:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

EY8780

11:10

BOM

13:25

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

UK960

11:55

BOM

14:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI9627

12:10

BOM

17:35

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi--T-T-STìm kiếm

9I627

12:45

BOM

18:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi--T-T-STìm kiếm

6E168

12:50

BOM

15:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

9W351

13:05

BOM

15:20

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

G8307

13:30

BOM

15:35

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-MTWTFSTìm kiếm

6E176

13:40

BOM

15:55

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

9W136

14:05

BOM

21:25

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E5448

14:30

BOM

16:45

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi--T----Tìm kiếm

UK944

14:40

BOM

16:55

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS--WTFSTìm kiếm

6E5097

15:15

BOM

17:30

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi---W---Tìm kiếm

AI442

15:25

BOM

19:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

UK902

15:45

BOM

18:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

AI687

16:00

BOM

18:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E174

16:20

BOM

18:40

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

EY8786

16:30

BOM

18:35

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----TFSTìm kiếm

9W353

17:00

BOM

19:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

H11675

17:15

BOM

19:35

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

6E956

17:45

BOM

20:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

AI660

18:00

BOM

20:25

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

G8339

18:20

BOM

20:35

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

G8439

18:30

BOM

20:50

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----T--Tìm kiếm

6E439

18:55

BOM

21:05

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-M-W-FSTìm kiếm

AI888

19:00

BOM

21:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

UK940

19:45

BOM

21:55

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

6E841

20:00

BOM

22:10

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

G8341

20:25

BOM

22:40

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSM--TFSTìm kiếm

9W361

20:45

BOM

23:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

UK988

20:55

BOM

23:00

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSM-WTFSTìm kiếm

AI101

21:00

BOM

23:15

DEL

Chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS-T-T-STìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  1.138,269 km
 • Bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 2 giờ 12 phút để bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL)?

  Mỗi ngày có khoảng 47 chuyến bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 1.823.037₫ trong tháng tám, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 1.823.037₫ trong tháng tám. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) vào 06:00 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) vào 08:05.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) vào 21:55 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) vào 00:05.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến New Delhi trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi New Delhi, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  3.287.671₫
  Mumbai(BOM) ⇒ New DelhiDEL
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  5.407.081₫
  Mumbai(BOM) ⇒ New DelhiDEL
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay Chhatrapati Shivaji (BOM) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL)?

  Indigo là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 3829 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Mumbai đi New Delhicủa bạn

  Vé từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay Chhatrapati Shivaji đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.