VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Bắc Kinh 28 th 8, 2019

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

07:45 1h55m 09:40

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,390,001

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

07:45 1h55m 09:40

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:10 2h 10:10

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông

VND 6,326,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông

VND 7,140,001

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:10 2h 10:10

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,796,667

Chỉ còn 1 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 6,326,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông

VND 6,716,667

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông

VND 7,140,001

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia

VND 12,230,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:20 2h 10:20

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,953,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

08:20 2h 10:20

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:55 2h10m 14:05

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:55 2h10m 14:05

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

12:40 2h 14:40

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

12:40 2h 14:40

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,616,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

14:30 2h 16:30

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

14:30 2h 16:30

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,230,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

15:45 2h 17:45

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,953,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

16:00 2h 18:00

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:00 2h 18:00

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,513,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

16:30 1h55m 18:25

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

16:30 1h55m 18:25

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,230,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

17:55 2h 19:55

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 10,336,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

17:55 2h 19:55

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

19:05 2h 21:05

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,230,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:05 2h 21:05

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

19:25 2h10m 21:35

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 9,563,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

19:25 2h10m 21:35

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông

VND 6,573,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:50 2h5m 21:55

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

19:50 2h5m 21:55

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

20:50 2h 22:50

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

20:50 2h 22:50

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

22:05 2h 00:05

WUH PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,566,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Bắc Kinh Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Bắc Kinh

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ