VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Tây An 28 th 8, 2019

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:00 1h50m 08:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:00 1h50m 08:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

07:00 1h50m 08:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

07:05 1h45m 08:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 3,300,001

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

07:05 1h45m 08:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,033,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 2,566,667

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia

VND 2,633,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tianjin Airlines

Ngắn nhất  

09:05 1h45m 10:50

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,463,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 2,516,667

Chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tuỳ thân sau khi làm thủ tục: Thẻ căn cước Trung Quốc Đại Lục

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:15 1h55m 18:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,266,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

16:25 1h45m 18:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,666,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

16:25 1h45m 18:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,700,001

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

16:25 1h45m 18:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,666,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

16:25 1h45m 18:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,666,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 2,733,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,533,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Ruili Airlines

 

19:20 1h50m 21:10

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

20:25 2h 22:25

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

20:25 2h 22:25

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

20:25 2h 22:25

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 2,366,667

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 4,233,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Beijing Capital Airlines

Ngắn nhất  

21:30 1h45m 23:15

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

81%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

21:40 2h 23:40

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 2,466,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

21:40 2h 23:40

TNA XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Tây An Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Tây An

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ