VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Thiên Tân 28 th 8, 2019

Tibet Airlines

 

06:00 2h40m 08:40

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,736,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Tibet Airlines

 

06:00 2h40m 08:40

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

07:25 2h30m 09:55

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,776,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:25 2h30m 09:55

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:25 2h30m 09:55

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,996,667

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

08:15 2h35m 10:50

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,953,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 4,436,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

12:05 2h20m 14:25

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

12:05 2h20m 14:25

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 7,070,001

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

12:05 2h20m 14:25

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 7,070,001

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia

VND 10,056,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

12:05 2h20m 14:25

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Okay Airways

 

15:55 2h30m 18:25

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

18:20 2h30m 20:50

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

18:20 2h30m 20:50

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 4,910,001

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia

VND 7,776,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tianjin Airlines

+1 ngày

22:40 2h35m 01:15

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,023,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

+1 ngày

23:05 2h30m 01:35

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,200,001

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,736,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,266,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

+1 ngày

23:05 2h30m 01:35

CTU TSN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,736,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thiên Tân Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Thiên Tân

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ