https://vn.trip.com/travel-guide/destination/dieng-14394/
https://youimg1.tripcdn.com/target/ww0k1f000001gvghbDB7D_D_1180_558.png
https://youimg1.tripcdn.com/target/ww0k1f000001gvghbDB7D_D_1180_558.png?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/0ww4y120008ybj6u5F4E4_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/ww0g1e000001ey9ed71A1_D_1180_558.png?proc=source%2ftrip
Xem tất cả 24 ảnh
Dieng
safe
Syarat Masuk yang Rendah
Xem Bản Đồ Hoạt Động

Hướng Dẫn Du Lịch Dieng

Dieng là một thành phố nằm ở Trung Java, Indonesia. Tại đây có nhiều điểm tham quan được ưa chuộng, trong đó có Arjuna Temple, Sikidang Crater, Sikunir Mountain, khiến nơi đây trở thành một điểm đến khó có thể bỏ qua.
Ẩn bớt

Khám Phá Dieng Chân Thực Với Thổ Địa

Đăng bài
#Được Đề Xuất
#summervacation
#urbanexplorer
#hikingtrails
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i65z2224oopp20o00B59.jpg
triplocal
BATU RATAPAN ANGIN, DIENG
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26p22344jrnyutcD0F0.jpg
Letmeknow
13
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i61i22344jjt5bbkEC97.jpg
beautifulsunsets
CEBONG LAKE : DIENG
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25m22344j73pjtc28D0.jpg
ThaliaJannah
6
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i61p22344jjd8ebm362E.jpg
beautifulsunsets
TEA GARDEN TAMBI
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25m22344j73pjtc28D0.jpg
ThaliaJannah
7
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i61922344jj8aaa85214.jpg
historicculture
ARJUNA TEMPLE : DIENG
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25m22344j73pjtc28D0.jpg
ThaliaJannah
36
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i61d22344j1p5y6o86FE.jpg
triplocal
GOLDEN SUNRISE SIKUNIR, WONOSOBO
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a22h223447jnqfww5DD0.jpg
Adhityar
12
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i60m22158bzrgagh6435.jpg
themepark
Dieng Plateau
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2542224ofbhk480F1D5.jpg
Zakki Masruri
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i60g22158bss3xpsDD84.jpg
lake
TELAGA WARNA LAKE, WONOSOBO, CENTRAL JAVA
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20k223459xl1nxt4037.jpg
ncu bongkok
4
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i61822344gych21d1969.jpg
templeblessed
BATU ANGKRUK DIENG, CENTRAL JAVA
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20k223459xl1nxt4037.jpg
ncu bongkok
3
Thêm

Thành Phố Được Đề Xuất Khác

Bali
Jakarta
Yogyakarta
Bintan