https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/urakawa/cherry-blossom-lined-road-of-northern-horse-park-48307196/
Tổng quanGần đó
 • Cherry Blossom-Lined Road of Northern Horse Park

  優駿さくらロード
  Chưa có đánh giá
  Mở cửa suốt ngày Mở cửa suốt 24 giờ
  Địa chỉ:
  141-10 Saijo, Urakawa-cho, Urakawa-gun, HokkaidoBản đồ
 • Gần Đó