Tổng quanGần đó

TV Asahi

4,1/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 08:00-18:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
6-9-1 Roppongi, Minato 106-8001, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó