Tổng quanGần đó

Tokyo City View Observation Deck (Roppongihills)

4,6/5
Chia sẻ đến
7 người thích
Đài Quan SátKiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 10:00-20:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-1.5 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
6-10-1, Roppongi, Minato 106-6182, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó