Tổng quanGần đó

Sony Showroom/Sony Store Ginza

3,9/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 11:00-19:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
5-8-1 Ginza, ChuoBản đồ

Gần Đó