Tổng quanGần đó

Nippon Press Center

4,4/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 9:00-20:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
2-2-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, TokyoBản đồ

Gần Đó