Tổng quanGần đó

Nihonbashi Mitsui Hall

4,3/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 10:00-20:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
2-2-1 | Coredo Muromachi 5F, Nihonbashi-Muromachi, Chuo 103-0022, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó