Tổng quanGần đó

Tháp Nakagin Capsule

4,3/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện ĐạiCông Trình Kiến Trúc Của Kiến Trúc Sư Nổi Tiếng
Địa chỉ:
8-16-10 Chuo-ku, Ginza, Yubinbango, Tokyo 104-0061, JapanBản đồ

Gần Đó