Tổng quanGần đó

Meiji Jingu Gaien

4,5/5
Chia sẻ đến
2 người thích
Đang mở cửa Mở cửa từ 00:00-23:59
Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1-1 Kasumigaokacho, Shinjuku-ku, TokyoBản đồ

Gần Đó