Tổng quanGần đó
Xem Vé

LEGOLAND DISCOVERY CENTER Tokyo

4,6/5
Chia sẻ đến
43 người thích
Đang mở cửa Đóng cửa vào (Th 2, Th 5-CN),từ (10:00-16:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
5135-0091 Tokyo, Minato City, Daiba, 1 Chome − 6-1 Decks Tokyo Beach Land Mom 3rd Floor, JapanBản đồ

Vé Vào Cửa

Xem Vé

Gần Đó