Tổng quanGần đó

Hayao Miyazaki's NTV Clock

4,5/5
Chia sẻ đến
1 người thích
Kiến Trúc Hiện Đại
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (12:00-20:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (10:00-20:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:30-40 phút
Địa chỉ:
Higashishinbashi, 1 Chome6-1, Nippon TV Tower, Minato-ku, Tokyo 105-0021, JapanBản đồ

Gần Đó