Tổng quanGần đó

Enpuku-ji Temple

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Mở cửa từ 7:00-16:30
Địa chỉ:
15 Yokoteramachi, Shinjuku, Tokyo, Japan, 162-0831Bản đồ

Gần Đó