Tổng quanGần đó

Bunkyo Civic Center

4,5/5
Chia sẻ đến
Kiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (08:30-17:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1-16-21 Kasuga, Bunkyo 112-0003, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó