Tổng quanGần đó

Asobono

4,3/5
Chia sẻ đến
3 người thích
Công Viên Chủ Đề
Đang mở cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (10:00-18:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (09:30-19:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1-3-61 Koraku, Bunkyo 112-0004, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó