https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/thai-nguyen/tan-cuong-tea-cultural-center-56004272/
Tổng quanGần đó
  • Không Gian Văn Hóa Trà Tân Cương

    Tan Cuong Tea Cultural Center
    Chưa có đánh giá
    Địa chỉ:
    Tan Cuong, Thai Nguyen, Việt NamBản đồ
  • Gần Đó