Tổng quanGần đó

Yamahana Tonden Memorial Bldg.

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Di Tích Kiến Trúc
Địa chỉ:
Sapporo, Hokkaido 9-2-13 Minami 14-Jo Nishi, Chuo-Ku 064-0914Bản đồ

Gần Đó