Tổng quanGần đó

Sapporo Transportation Museum

5/5
Chia sẻ đến
Sảnh Triển Lãm
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
Sapporo, Japan 1 Makomanai Higashimachi, Minami-ku 005-0011Bản đồ

Gần Đó