Tổng quanGần đó

Sapporo Olympic Museum

4,2/5
Chia sẻ đến
2 người thích
Viện Bảo Tàng
Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 09:30-17:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1274 Miyanomori, Chuo-ku, Sapporo 064-0958, HokkaidoBản đồ

Gần Đó