https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/sapporo/sapporo-international-ski-resort-10758791/?hotScore=5.1
Tổng quanGần đó
 • Sapporo International Ski Resort

  札幌国際スキー場
  󰺂5.1
  Chưa có đánh giá
  Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (09:00-17:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (08:30-17:00)
  Thời gian thăm quan đề xuất:1 ngày
  Địa chỉ:
  937 Jozankei, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 061-2301日本Bản đồ
  33 người thích
 • Gần Đó