Tổng quanGần đó

Sapporo Hitsujigaoka Observation Platform

4,3/5
Chia sẻ đến
4 người thích
Đài Quan Sát
Hôm nay không mở cửa Mở cửa từ 09:00-17:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
1 Hitsujigaoka, Toyohira-ku, Sapporo 062-0045, HokkaidoBản đồ

Gần Đó