Tổng quanGần đóĐược đề xuất

Hokkaido Shrine

4,5/5
Chia sẻ đến
62 người thích
Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 06:00-16:00
Thời gian thăm quan đề xuất:1 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
474 Miyagaoka, Chuo Ward, Sapporo, HokkaidoBản đồ

Gần Đó

Khoảnh Khắc Du Lịch

    • 1
    • 2