Tổng quanGần đó

Hokkaido Sapporo"Eat&Sightseeing" Information Museum

4,5/5
Chia sẻ đến
2 người thích
Di Tích Kiến Trúc
Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 10:00-17:30
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
4 Kita6jyo Kita-ku | JR Sappro Station 1F West Concourse North Entrance, Sapporo 060-0806, HokkaidoBản đồ

Gần Đó