Tổng quanGần đó

Historical Village of Hokkaido

4,2/5
Chia sẻ đến
3 người thích
Viện Bảo Tàng
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 3-CN),từ (09:00-16:30)
Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
50-1 Atsubetsucho | Konopporo, Sapporo 004-0006, HokkaidoBản đồ

Gần Đó