Tổng quanGần đó

Hakko Gakuen Shiryokan

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Sảnh Triển LãmViện Bảo Tàng
Đóng Cửa Hôm Nay Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (08:00-17:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN)
Địa chỉ:
Japan, Hokkaido, Sapporo, 13-3-6 Tsukisamu Higashi 1 Jo, Toyohira-ku, 062-0051Bản đồ

Gần Đó