Tổng quanGần đó

Former Numata Family Warehouse

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Di Tích Kiến Trúc
Hôm nay không mở cửa Mở cửa từ 10:00-12:00
Địa chỉ:
2-11-18 Higashinaebo 5 Jo, Higashi-ku, Higashi, Sapporo 007-0805, HokkaidoBản đồ

Gần Đó