Tổng quanGần đó

Botanic Garden Hokkaido University

4,4/5
Chia sẻ đến
4 người thích
Vườn Bách Thảo
Tạm Dừng Kinh Doanh Business hours TBA
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
8 Kita 3 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0003, HokkaidoBản đồ

Gần Đó