Tổng quanGần đó

AINU Cultural Center (Sapporo Pirka Kotan)

4,1/5
Chia sẻ đến
Sảnh Triển Lãm
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 3-CN),từ (09:00-17:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:1-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
27 Koganeyu, Minami-ku, Sapporo 061-2274, HokkaidoBản đồ

Gần Đó