https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/saitama/taito-station-omiya-32825776/
Tổng quanGần đó
 • Taito Station Omiya

  タイトーステーション大宮店
  󰺂1.0
  Chưa có đánh giá
  Địa chỉ:
  Saitama City 1-1 Daimoncho, Omiya-ku 330-0846Bản đồ
 • Gần Đó