https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/saint-petersburg/yelizarov-museum-23030150/
Tổng quanGần đó
 • Yelizarov Museum

  Музей-kвартира Елизаровых
  󰺂1.0
  Chưa có đánh giá
  Địa chỉ:
  ul. Lenina 52, Flat 24 metro Chkalovskaya, Saint Petersburg RussiaBản đồ
 • Gần Đó