https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/palermo/cattedrale-di-palermo-18696110/
Tổng quanGần đó
 • Cattedrale di Palermo

  󰺂6.8
  Chưa có đánh giá
  Đang mở cửa Đóng cửa vào (CN),từ (16:00-19:00);Đóng cửa vào (CN),từ (08:00-13:00);Đóng cửa vào (Th 2-Th 7),từ (07:00-19:00)
  Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
  Địa chỉ:
  Via Vittorio Emanuele, 90134 Palermo PABản đồ
  5 người thích
 • Gần Đó