Tổng quanGần đó

Shinobi No Sato Ninja Village

4,7/5
Chia sẻ đến
1 người thích
Công Viên Chủ Đề
Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (09:00-16:30)
Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
2845 Shibokusa, Oshino-mura, Minamitsuru-gun 401-0511, Yamanashi PrefectureBản đồ

Gần Đó