https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/kyiv/recycled-materials-museum-38701309/
Tổng quanGần đó
 • Recycled Materials Museum

  󰺂1.0
  Chưa có đánh giá
  Đóng cửa vào (Th 2-Th 5, CN),từ (09:00-18:00);Đóng cửa vào (Th 6),từ (11:00-17:00)
  Địa chỉ:
  112 Sagaidaka St, Kyiv (Kiev) UkraineBản đồ
 • Gần Đó